ANTON JACOBSSON

foto- och videograf

podcastklippare

musikproducent

portfolio

fotografering för @seek.sthlm

promotionvideo för @kasizzle

fotografering för @seek.sthlm

spotifycanvas för Konrad Ermanno

fotografering för @seek.sthlm

spotifycanvas för Konrad Ermanno

promotionvideo för Maia

fotografering för @seek.sthlm

3d-rendering i blender

promotionvideo för @seek.sthlm

fotografering för @seek.sthlm

kontakt

anton@antonjacobsson.com